Výrobky sú certifikované podľa noriem STN EN 1776

Všetky výrobky boli do r.2019 certifikované v zmysle noriem pre bezpečnosť detských ihrísk STN EN 1176 a STN EN 1177.
Od 1.1. 2020 mal podľa zákona 371/2019 Z.z. majiteľ po inštalácií prvkov povinnosť požiadať tech. inšpekciu o uvoľnenie do užívania
(inšpekčný certifikát)./Vo februari 2021 bol zákon zrušený/
Momentálne nie je certifikácia legislatívne vyžadovaná.